آخرت جنيان

آيا جنيان هم در بهشت و جهنّم ما جزاى اعمالشان را مى‏بينند يا در جاى ديگر؟


اين باب جز استناد به ظواهر آيات و روايات راهى ديگر نداريم.
اما در مسأله دوزخ آيات قرآن قائل به اشتراك دوزخ براى جنيان و انسان‏هاى كافر است. همچون آيه 13 سوره سجده: «و لكن حق القول منى لاملئن جهنم من الجنة و الناس اجمعين؛ و ليكن وعده حق و حتمى من است كه دوزخ را البته از (كافران) جن و انس پرسازم
يا در سوره جن آيات 14 و15 چنين آمده است: «و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشداً و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً.»
در اين آيه از زبان جنيان آمده است:«و برخى از ما مسلمانان و برخى قاسط (منحرف از راه دين و حق - كافر) هستند. پس آنان كه مسلمانند رستگارى را پى جستند و اما منحرفين هيزم دوزخ‏اند
اما درباره بهشت از امام(ع) پرسيدند: آيا مؤمنين از جن به بهشت داخل مى‏شوند. امام(ع) فرمود: نه، ولى براى خداوند باغ‏هايى بين بهشت و جهنم است كه ايشان و فساق شيعه در آن جا خواهند بود. سفينة البحار، محدث قمى، ج‏1، ص‏186.


ارسال یک نظر جدید

نام شما
ایمیل (منتشر نخواهد شد)
آدرس وبسایت
کد امنیتی