بی حیا حضرت عباس کُجا و تو کجا

جوابیه شاعر به شاهین نجفی در پی اهانت به علمدار کربلا

به دستش قسم ازتوسر میبریم     گلوی تورا با تبرمیبریم

توشاهینی اما بدان ما همه          تو را از همه بال و پر میبریم 

                                                                                       "از امیرحسین شهرویی"

 

خبر آمد که به دلدار اهانت شده است                وَ به دستان علمدار جسارت شده است
به خیالت مثلا قافیه سازی کردی                    بچه جان با دُم یک شیر تو بازی کردی
پسرک آخر این قصه خودت باخته ای                 این چه ابیات کثیفیست به هم بافته ای
به چه حقی تو دَم از دست علمدار زدی           شرح رسوایی خود را همه جا جار زدی
بی حیا حضرت عباس کجا وُ تو کجا                 مایه ی فخر همه ناس کجا وُ تو کجا
تو که هستی که از عباس سخن می رانی       ذره ای نام وُ نشان پدرت می دانی؟
طینت پاک و نیاکان نکو می خواهد                  بردن نام علمدار وضو می خواهد
تویِ گنجشک به شیطان لعین بنده شدی.                باز با واژه ی "شاهین" سبب خنده شدی
نجفی! با پسر شاه نجف کارَت چیست؟.          خود ابلیس حیا کرد وُ هوادارَت نیست .
پرچمش فوق علم هاست علمدار حسین.       پسر سوم زهراست علمدار حسین
. اسوه ی مردی وُ اسطوره ی مردانگی است        بانیِ مکتب جانبازی و پروانگی است
.صولت صفدری وُ هیبت حیدر دارد.                 همت وُ معرفت فاتح خیبر دارد
.خود الله به عباس علی مغرور است.                 چشم خفاش به این نور خدایی کوراست

 "از شاعر گمنام"

 ارسال یک نظر جدید

نام شما
ایمیل (منتشر نخواهد شد)
آدرس وبسایت
کد امنیتی