منتظران به گوش

مصر ازهم پاشیده ...
یمن بهم ریخته...
ملک عبدالله نیست...
عراق وسوریه درگیر پیروان معاویه...
جهان درحال تحول...
نمیدانم معنای دعوت جوانان اروپا به اسلام چیست...
آیا کسی درراه است؟؟؟
شاید نزدیک است...
شاید...!!!
کسی فانوس بردستش،بسان نورمی آید...
امیدقلب ما دارد،زراه دورمی آید...ارسال یک نظر جدید

نام شما
ایمیل (منتشر نخواهد شد)
آدرس وبسایت
کد امنیتی