شعرخوانی دختر 8 ساله "سیّده زهراشایگان"دربرنامه مشاعره شبکه آموزش

مردا میگن که خوش کلا نجینبد//راستش رو بخواهی دخترا مثل سیبند
سیب زمین افتاده بو نداره//رهگذرم پا رو دلش میذاره
سیبای روی شاخه چیدن دارند//از دست باغبون خریدن دارند
بهارخانم دل نگران تو ام//دلواپس روز خزان توام
حالا که میخوای بری تو خیابون //خودتو بگیر ،چراغ نده تو میدون
زلفاتو از روسری بیرون نذار //چشمای هیزو سمت زلفات نیار
مردای خوب پدر دری نمیخوان//عشقای لوس و سرسری نمی خوان
حتما ادامه این شعر قشنگ رو بخونید :
 


نگاه_حرام

 

هرکه افتد نظرش در پی ناموس کسان     ...     پی ناموس وی افتد نظر بوالهوسان

 

امام صادق علیه السلام فرمود: در زمان حضرت موسی علیه السلام مردی با زنی زنا کرد وقتی به خانه خویش آمد،مردی را با زن خود دید،آن مرد را نزد حضرت موسی علیه السلام آورد واز او شکایت کرد. درآن لحظه جبرئیل بر آن حضرت نازل شد وگفت: هر کس به ناموس دیگران تجاوز کند به ناموس خودش تجاوز کنند.حضرت موسی علیه السلام به آن دو فرمود:

با عفت باشید تا ناموستان محفوظ بماند.

 

بنابراین، مؤمن با غیرت هرگز به ناموس دیگران نگاه حرام نمی کند،

چرا که نمی خواهد کسی به ناموسش نظر بد داشته باشد.

 

 

شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید:

آیا نگاه کردن به پشت سر زن هایی که عبور می کنند جایز است؟

حضرت علیه السلام پاسخ داد:

اگر به ناموس شما این گونه نگاه کنند، خوشنود می شوید؟!

آن گاه فرمود: برای مردم همان را بخواهید که برای خود می خواهید.