دریافت فایلها ی هیئت محرم94براساس تفکیک شبها

تعداد فايلها:4
تعداد فايلها: 7
تعداد فايلها: 7
تعداد فايلها: 9
تعداد فايلها: 7
تعداد فايلها: 10
تعداد فايلها: 11
تعداد فايلها: 8
تعداد فايلها: 5
تعداد فايلها: 6

 


ظهر عاشورا محرم94 مداح:حاج فرید آلبوغبیش

حاج فریدآلبوغبیش | ظهرعاشورا محرم 94 | روضه

سايز فايل :MB 21.02

شور : زن افتاده به گودال تماشا دارد| ظهرعاشورا محرم 94| حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 11.15

| ای کشته دور از وطن | شور ظهرعاشورا محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 10.09

سرت یا اخا شد از تن جدا|تک| ظهرعاشورا محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 10

 


شب دهم محرم94 سخنران:حجت الاسلام بهمن نژاد مداح:شیخ علی شریفی

حجت الاسلام والمسلمین بهمن نژاد| شب دهم محرم 94 | سخنرانی

سايز فايل :MB 30.26

حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی | شب دهم محرم 94 | مدح امام حسین| واحد

سايز فايل :MB 7.83

شور : برخیزکه شور محشرآمد| شب دهم محرم 94| حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 10.5

 

| پناه حرم کجا داری میری | شور شب دهم محرم 94 |حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 11.05

 

پیکر پاره پاره|شور|شب دهم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 8

 

 

 واویلاواویلا | شب دهم محرم 94| حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 6.84

  دلم رو بردی  | شب دهم محرم 94|

سايز فايل :MB   4.83

 
   

 


شب نهم محرم94 مداح:رحمان شریفات وفریدآلبوغبیش

     روضه | شب نهم محرم 94 | رحمان شریفات

سايز فايل :MB 15.32

واحد : چندساعته که چشم انتظاره| شب نهم محرم 94 | رحمان شریفات

سايز فايل :MB 17.55

شور : خاطره های کربلا یادم نرفته| شب نهم  محرم 94 | رحمان شریفات

سايز فايل :MB 19.72

 

حاج فریدآلبوغبیش| شب نهم محرم 94 | مدح امام حسین| واحد

سايز فايل :MB 9.21

چهارضرب : به توسلام میدم درمون دردامی| شب نهم محرم 94 | رحمان شریفات

سايز فايل :MB 6.55

 

| مدح امام علی  شب نهم محرم 94 | حجت الاسلام طاهری

سايز فايل :MB 13.05

 

چهارضرب |دلم گرفته بچه ها |شب نهم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 8.71

 

 

 


شب هشتم محرم94 سخنران:حجت الاسلام بهمن نژاد مداح:حاج فریدآلبوغبیش

حجت الاسلام والمسلمین بهمن نژاد| شب هشتم محرم 94 | سخنرانی

سايز فايل :MB 14.6

     روضه | شب هشتم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 28.7

 

ضمینه : میجوشه تو رگات خون علی ولی الله| شب هشتم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 14.5

 

شور : حالا که من از حرم دورم| شب هشتم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 12.16

 

 

حاج فریدآلبوغبیش | شب هشتم محرم 94 | مدح امام حسین| واحد

سايز فايل :MB 13.42

واحد : ای جونم مهربونم میری تو سمت میدون| شب هشتم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 22.36

 

| یه خیابون توی دلها | واحدتند شب هشتم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 23.95

 

شور |عمری از کرببلا نوشتم |شب هشتم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 14.52

 

 

 باز زدم به تو روی|چهارضرب | شب هشتم محرم 94| حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 8.59

 

 


شب هفتم محرم94 سخنران:حجت الاسلام بهمن نژاد مداح:شیخ علی شریفی

حجت الاسلام والمسلمین بهمن نژاد| شب هفتم محرم 94 | سخنرانی

سايز فايل :MB 27.1

     روضه | شب هفتم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 4.2

 

 واحد: حامل وحی حق تعالی| شب هفتم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 10.3

 

شور : هوا هوای کربلا | شب هفتم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 6.34

 

 

حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی | شب هفتم محرم 94 | مدح امام حسین| واحد

سايز فايل :MB 6.54

واحد : |خسته از نگاه مردم شب هفتم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 9.99

 

 

 


شب ششم محرم94 سخنران:حجت الاسلام بهمن نژاد مداح:شیخ علی شریفی

حجت الاسلام والمسلمین بهمن نژاد| شب ششم محرم 94 | سخنرانی

سايز فايل :MB 3.83

     روضه | شب ششم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 12.4

 

ضمینه : فدابت شوم| شب ششم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 17.1

 

شور : منم علی سولت | شب ششم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 11.6

 

 

حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی | شب ششم محرم 94 | مدح امام حسین| واحد

سايز فايل :MB 18.5

واحدتند : بیا پریشون بشیم| شب ششم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 8.31

 

| جونم بگیر توروضه ات راحتم کن | شور شب ششم محرم 94 | رضا زیدانی

سايز فايل :MB 12.2

 

شور | صلی الله علیک اباعبدالله  شب ششم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 4.2

 

 

 الهی چشات پراز اشک نشه آقا | شب ششم محرم 94| حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 7.22

 

 


شب چهارم محرم94 سخنران:حجت الاسلام بهمن نژاد مداح:فریدآلبوغبیش

حجت الاسلام والمسلمین بهمن نژاد| شب چهارم محرم 94 | سخنرانی

سايز فايل :MB 25.2

     روضه | شب چهارم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 9.49

 

ضمینه : هرچه دارم از گدایی درت باشد حسین | شب چهارم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 12.3

 

شور : ارباب قرار ما یه سفر به کربلا | شب چهارم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 7.18

 

حاج فریدآلبوغبیش | شب چهارم محرم 94 | دوتا عزیزام داداش برات اوردم | واحد

سايز فايل :MB 18.5

واحدتند :  فقط بگو یارحسین دل دلدار حسین| شب چهارم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 13.9

 

| مدح امام حسین (علیه السلام) شب چهارم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 12.78

 

شور | نوکرخوبی نبودم | شب چهارم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 14

 

 فریاد حیدری | شب چهارم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین طاهری

سايز فايل :MB 7.22

چهارضرب : حلالم کن | شب چهارم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 10.4

 

 


شب دوم محرم94 سخنران:حجت الاسلام بهمن نژاد مداح:محمود خسروی

حجت الاسلام بهمن نژاد| شب دوم محرم 94 | سخنرانی

سايز فايل :MB 40.9

ضمینه : حالا نمیشه برگردی| شب دوم محرم 94 | محمودخسروی

سايز فايل :MB 17.5

 

واحد : السلام علیک یا ابا عبدالله | شب دوم محرم 94 | محمودخسروی

سايز فايل :MB 25.8

 

شور : من که با توخیلی آرومم | شب دوم محرم 94 | محمودخسروی

سايز فايل :MB 12.4

 

 

محمودخسروی| شب دوم محرم 94 | روز خندق جبرئیل : واحدتند

سايز فايل :MB 6.43

 

 


صفحات سایت

1 2 3