اولين شهيد دفاع مقدس

بازگشت پيكر شهيد ايرج دستياري آن چنان تحولي در منطقه به وجود آورد كه سبب گرديد بار ديگر آحاد مردم شهر اميديه حول آن شمع فروزان جمع شوند و جوانان سلحشور شهر فوج فوج تقاضاي عضويت در سپاه اميديه و آغاجاري را مينمودند., شهيد به لحاظ اعتقادي فردي معتقد بوده و نسبت به اقامه نماز اول وقت و انجام واجبات شرعي اهتمام و توجه خاصي داشته بود
شهيد: ايرج دستياري
شهيد شاخص بسيج كارگري در سال 1389
نام پدر: ا
ولادت: 20 شهريور 1359
شهادت: 20 شهريور 1359
محل شهادت:
نهر خين شلمچه
نحوه شهادت:
انفجار حين چينش مواد انفجاري در طول خط مرزي
آرامگاه:
گلزار شهداي اهواز

 


شهیداسماعیل دقایقی

                                                سردارشهیداسماعیل دقایقی              

نام و نام خانوادگی: اسماعیل دقایقی      اسماعیل دقایقی

نام پدر: قنبر

تاریخ تولد:۱۳۳۳

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۰/۲۸

محل تولد:بهبهان

محل شهادت:سلمیه

زندگینامه و وصیت نامه شهید:...