دریافت فایلها ی هیئت محرم93براساس تفکیک شبها

تعداد فايلها:4
تعداد فايلها: 8
تعداد فايلها: 8
تعداد فايلها: 9
تعداد فايلها: 8
تعداد فايلها: 10
تعداد فايلها: 7
تعداد فايلها: 7
تعداد فايلها: 8
تعداد فايلها: 7

تعداد فايلها: 8


دانلود شب یازدهم محرم93

روضه : شاه بی انگشت وانگشتر | شب دهم محرم 93 | رحمان شریفات

سايز فايل :MB 6.54

ضمینه : تا رفتی جاموندم توخیمه ها | شب دهم محرم 93 | میثم شریفات

سايز فايل :MB 2.12

شور : پناه حرم کجاداری میری | شب دهم محرم 93 | میثم شریفات

سايز فايل :MB 1.86

شور : صلی الله علیک یا اباعبدالله | شب دهم محرم 93 | میثم شریفات

سايز فايل :MB 1.06

شعرپایانی : ای تو روح روانم شب دهم محرم 93 | ایمان شریفات

سايز فايل :KB 781

 


دانلود شب هشتم محرم93

سخنرانی : گامهای شیطان برای گمراهی | شب هشتم حرم 93 | حجت الاسلام نهیرات

سايز فايل :MB 7.65

روضه : علی اکبر | شب هشتم محرم 93 | فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 7.73

ضمینه : تاکنارت برسم من مُردم | شب هشتم محرم 93 | میثم شریفات

سايز فايل :MB 3.21

شور : نفس راهت منه | شب هشتم محرم 93 | فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 1.04

واحد : این همه زخم چرا ریخته روی تنم | شب هشتم محرم 93 | فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 2.80 

دودمه: ازغم بنالم عشقت مدالم | شب هشتم محرم 93 | فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 2.43

شور : آقای جوانان بهشت | شب هشتم محرم 93 | فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 2.08

شور : بسم رب شهدا| شب هشتم محرم 93 | فریدآلبوغبیش

سايز فايل :KB 616

مدح : امیرالمومنین | شب هشتم محرم 93 | فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 1.29

 


دانلود شب دهم محرم93

سخنرانی : انحرافات وارد شده در عزاداری | شب دهم حرم 93 | حجت الاسلام نهیرات

سايز فايل :MB 15.5

روضه : امام حسین (علیه السلام) | شب دهم محرم 93 | علی شریفی

سايز فايل :MB 5.68

ضمینه : میری اما خواهرت میمیره | شب دهم محرم 93 | میثم شریفات

سايز فايل :MB 2.82

شور : چشم به راه کرم زینبتیم | شب دهم محرم 93 | علی شریفی

سايز فايل :MB 1.16

واحد : واویلاآه واویلا زمین کربلا | شب دهم محرم 93 | علی شریفی

سايز فايل :MB 3.23

دودمه: زیرشمشیر قمرتاشهادت میرویم | شب دهم محرم 93 | میثم شریفات

سايز فايل :MB 1.86

شور : اسمم سینه زن حسین | شب دهم محرم 93 | علی شریفی

سايز فايل :KB 912

دم پایانی : دلم رو بردی| شب دهم محرم 93 | علی شریفی

سايز فايل :MB 2.36

 


دانلود شب ششم محرم93

سخنرانی : آیاتی ازقرآن دروصف امام حسین | شب ششم محرم 93 | حجت الاسلام بویرافراز

سايز فايل :MB 6.18

روضه : قاسم ابن حسن | شب ششم محرم 93 | حجت الاسلام بویرافراز

سايز فايل :MB 7.73

ضمینه : بمیرم از نفس افتادی تو | شب ششم محرم 93 | علی شریفی

سايز فايل :MB 2.78

شور : این دل زارم شد منجلی | شب ششم محرم 93 | علی شریفی

سايز فايل :MB 1.79

واحد : برادر فدای برادر | شب ششم محرم 93 | علی شریفی

سايز فايل :MB 3.19

شور: میزنم من از جامت | شب ششم محرم 93 | علی شریفی

سايز فايل :KB  965

دم پایانی :  اربابم یاحسین اربابم| شب ششم محرم 93 | محمدمهدی یوسفی

سايز فايل :MB 2.29

 


دانلود شب نهم محرم93

سخنرانی : مودت ودوستی با دشمن اهل بیت ممنوع | شب نهم حرم 93 | حجت الاسلام نهیرات

سايز فايل :MB 17.1

روضه : حضرت ابالفصل العباس | شب نهم محرم 93 | فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 7.02

ضمینه : پشت سردعای زینب ورباب | شب نهم محرم 93 | ایمان شریفات

سايز فايل :MB 2.68

شور : عموعمو عباس | شب نهم محرم 93 | فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 1.56

واحد : داره دل علم میریزه | شب نهم محرم 93 | فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB1.51

دودمه: من سائلم پس ره توشه میخوام | شب نهم محرم 93 | فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 1.61

شور : اگه روضه ها برپاست | شب نهم محرم 93 | فریدآلبوغبیش

سايز فايل :KB 949

مدح : امیرالمومنین | شب نهم محرم 93 | فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 2.04