كمك فرشتگان به انسان

سوره انفال آيه 12 خداوند به فرشتگان فرمود که مؤمنان را ثابت قدم نگه داريد فرشتگان چگونه انسان ها را مدد مي دهند؟


مگر ملائکه معصیت می کنند؟

آیا داستان فطرس ملک صحت دارد؟


آيا ملائکه هم مانند انسان ها مرگ و مير دارند؟

آيا ملائکه هم مانند انسان ها مرگ و مير دارند؟


صفحات سایت

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »