شب هفتم محرم94 سخنران:حجت الاسلام بهمن نژاد مداح:شیخ علی شریفی

حجت الاسلام والمسلمین بهمن نژاد| شب هفتم محرم 94 | سخنرانی

سايز فايل :MB 27.1

     روضه | شب هفتم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 4.2

 

 واحد: حامل وحی حق تعالی| شب هفتم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 10.3

 

شور : هوا هوای کربلا | شب هفتم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 6.34

 

 

حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی | شب هفتم محرم 94 | مدح امام حسین| واحد

سايز فايل :MB 6.54

واحد : |خسته از نگاه مردم شب هفتم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 9.99

 

 

 


شب ششم محرم94 سخنران:حجت الاسلام بهمن نژاد مداح:شیخ علی شریفی

حجت الاسلام والمسلمین بهمن نژاد| شب ششم محرم 94 | سخنرانی

سايز فايل :MB 3.83

     روضه | شب ششم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 12.4

 

ضمینه : فدابت شوم| شب ششم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 17.1

 

شور : منم علی سولت | شب ششم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 11.6

 

 

حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی | شب ششم محرم 94 | مدح امام حسین| واحد

سايز فايل :MB 18.5

واحدتند : بیا پریشون بشیم| شب ششم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 8.31

 

| جونم بگیر توروضه ات راحتم کن | شور شب ششم محرم 94 | رضا زیدانی

سايز فايل :MB 12.2

 

شور | صلی الله علیک اباعبدالله  شب ششم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 4.2

 

 

 الهی چشات پراز اشک نشه آقا | شب ششم محرم 94| حجت الاسلام والمسلمین علی شریفی

سايز فايل :MB 7.22

 

 


شب چهارم محرم94 سخنران:حجت الاسلام بهمن نژاد مداح:فریدآلبوغبیش

حجت الاسلام والمسلمین بهمن نژاد| شب چهارم محرم 94 | سخنرانی

سايز فايل :MB 25.2

     روضه | شب چهارم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 9.49

 

ضمینه : هرچه دارم از گدایی درت باشد حسین | شب چهارم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 12.3

 

شور : ارباب قرار ما یه سفر به کربلا | شب چهارم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 7.18

 

حاج فریدآلبوغبیش | شب چهارم محرم 94 | دوتا عزیزام داداش برات اوردم | واحد

سايز فايل :MB 18.5

واحدتند :  فقط بگو یارحسین دل دلدار حسین| شب چهارم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 13.9

 

| مدح امام حسین (علیه السلام) شب چهارم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 12.78

 

شور | نوکرخوبی نبودم | شب چهارم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 14

 

 فریاد حیدری | شب چهارم محرم 94 | حجت الاسلام والمسلمین طاهری

سايز فايل :MB 7.22

چهارضرب : حلالم کن | شب چهارم محرم 94 | حاج فریدآلبوغبیش

سايز فايل :MB 10.4

 

 


شب دوم محرم94 سخنران:حجت الاسلام بهمن نژاد مداح:محمود خسروی

حجت الاسلام بهمن نژاد| شب دوم محرم 94 | سخنرانی

سايز فايل :MB 40.9

ضمینه : حالا نمیشه برگردی| شب دوم محرم 94 | محمودخسروی

سايز فايل :MB 17.5

 

واحد : السلام علیک یا ابا عبدالله | شب دوم محرم 94 | محمودخسروی

سايز فايل :MB 25.8

 

شور : من که با توخیلی آرومم | شب دوم محرم 94 | محمودخسروی

سايز فايل :MB 12.4

 

 

محمودخسروی| شب دوم محرم 94 | روز خندق جبرئیل : واحدتند

سايز فايل :MB 6.43

 

 


شب سوم محرم94 سخنران:حجت الاسلام بهمن نژاد مداح:محمود خسروی و ایمان شریفات

ایمان شریفات| شب سوم محرم 94 | توآسمونایی پیش خدایی بابا : ضمینه

سايز فايل :MB 12.9

شور : عمری مستی دلم خورده به نامت| شب سوم محرم 94 | محمودخسروی

سايز فايل :MB 17.5

 

واحد : کیست زینب آنکه عالم والح و شیدای اوست | شب سوم محرم 94 | محمودخسروی

سايز فايل :MB 10.5

 

واحد : دستان تو دارد به وفای تو دلالت | شب سوم محرم 94 | محمودخسروی

سايز فايل :MB 14.7

 

 

محمودخسروی| شب سوم محرم 94 | همیشه یه رسمه دم آخر : شور

سايز فايل :MB 5.9

شورنگفتی من دل دارم رفتی| شب سوم محرم 94 | محمودخسروی

سايز فايل :MB 6.45

 

چهارضرب : دلم شده دیونه | شب سوم محرم 94 | محمودخسروی

سايز فايل :MB 16.4

 

 

 


شب اول محرم94 سخنران:حجت الاسلام بهمن نژاد مداح:رحمان شریفات

سخنرانی :رابطه من باخودم| شب اول محرم94| حجت الاسلام بهمن نژاد

سايز فايل :MB 37.0

روضه : مسلم ابن عقیل | شب اول محرم 94 | رحمان شریفات

سايز فايل :MB 15.06

ضمینه : من اینهمه غم ارباب ارباب| شب اول محرم 94 | رحمان شریفات

سايز فايل :MB 14.87

شور : کرببلا روزگارنامرد ببین | شب اول محرم 94 | رحمان شریفات

سايز فايل :MB 8.4

واحد : ای شاه سنگ دل منوطلایی کن| شب اول محرم 94 | رحمان شریفات

سايز فايل :MB 12.99

چهار ضرب: ارباب من حسین جان| شب اول محرم 94 | رحمان شریفات

سايز فايل :MB 13.3

 

 


صفحات سایت

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »